Škola

Od září 2013 se formoval projekt lesní komunitní školy. Sbíraly se informace o jeho možnostech a potřebách dětí i rodičů. Nabízíme možnost poradenství pro rodiče, jejichž děti se již vzdělávají formou domácího vzdělávání nebo pro rodiče, kteří tuto formu vzdělávání pro své děti plánují či zvažují.

Venkovní i vnitřní zázemí a provoz lesní školy je do letošního léta propojený se školkovým provozem.

Ve šk. roce 2014/2015 probíhá výuka jednou týdně, a to v úterý od 8:00 do 16:30. Některé části dne prožívají školáci se školkovými dětmi dohromady, mají pro sebe také vyhrazenou část dne pro svoji školní činnost. Ta je zaměřená na „všeobecný přehled“ a do něj integrovanou individuální výuku, dle potřeb dětí, a to nejčastěji na základě mezipředmětových vztahů – propojení s matematikou, čtením, psaním… V současné době navštěvuje naši lesní komunitní školu 7 dětí od 1. do 3. třídy.

Od září 2015 je v provozu maringotka přednostně určená škole.

Ve šk. r. 2015/2016 se školní skupinka bude scházet20150909_150352 již třikrát týdně – v pondělí, úterý a ve středu.

Připravujeme se na šk. r. 2016/2017, kdy do školního věku doroste větší část současných školkových dětí. Rádi bychom fungování školy rozšířili na čtyři dny v týdnu. Pátý den by byla možná docházka dětí do ZŠ a MŠ v Oknech, se kterou už rok spolupracujeme.

Pro získání bližších informací a zápis do lesní komunitní školy nás můžete kontaktovat.

 

Comments are closed.