O nás

Přinášíme dětem možnost objevovat a poznávat okolní svět i sebe samé svobodnou cestou v doprovodu respektujících dospělých uprostřed luk a lesů.

Pohoda v LŠV návaznosti na naši lesní školku se utvořila skupina lesní školy pod hlavičkou domácího vzdělávání. Děti doprovázíme při jejich objevování okolního světa i sebe samých svobodnou cestou v přírodě, v klidném a tvůrčím prostředí. Využíváme základní myšlenky českého učitele a myslitele J. A. Komenského – vše stavět na názorných věcech a ukázkách, postupovat od konkrétního k abstraktnímu, od celku k částem, od jednoduchého ke složitému a vše nahlížet z různých hledisek.

 

Projekt lesní komunitní školy se formuje od září 2013. Sbírají se informace o jeho možnostech a potřebách dětí i rodičů. Nabízíme možnost poradenství pro rodiče, jejichž děti se již vzdělávají formou domácího vzdělávání nebo pro rodiče, kteří tuto formu vzdělávání pro své děti plánují či zvažují.
Venkovní i vnitřní zázemí a provoz lesní školy je do letošního léta propojený se školkovým provozem.

Ve šk. roce 2014/2015 probíhá výuka jednou týdně, a to v úterý od 8:00 do 16:30. Některé části dne prožívají školáci se školkovými dětmi dohromady, mají pro sebe také vyhrazenou část dne pro svoji školní činnost. Ta je zaměřená na „všeobecný přehled“ a do něj integrovanou individuální výuku, dle potřeb dětí, a to nejčastěji na základě mezipředmětových vztahů – propojení s matematikou, čtením, psaním… V současné době navštěvuje naši lesní komunitní školu 7 dětí od 1. do 3. třídy.

Od léta bude v provozu maringotka přednostně určená škole.

Ve šk. r. 2015/2016 se plánují dva školní dny.

Připravujeme se na šk. r. 2016/2017, kdy do školního věku doroste větší část současných školkových dětí. Rádi bychom fungování školy rozšířili na čtyři dny v týdnu. Pátý den by byla možná docházka dětí do ZŠ a MŠ v Oknech, se kterou už rok spolupracujeme.

Ve šk. r. 2017/2018 probíhá škola v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V úterý a ve středu se děti věnují činnostem matematickým, jazykovým, přírodovědným a vlastivědným, a to v prostoru jurty nebo maringotky. Čtvrtek je více věnovaný pobytu v lese a na louce a ruční práci (vaření, práce se dřevem atd.).

Pro získání bližších informací a zápis do lesní komunitní školy nás můžete kontaktovat.

Comments are closed.